Ur mörkret sprunget ack din själ, din skönhet och förtvivlan. Du Norrland dit inga vägar bär, hos dig bor endast svart förtvinad längtan.