I död och förnyelse skall tystnaden ljuda. Kylan smeker naken kind, syndaren löper fri i skydd av mörkret. Bländad av hopplöshetens fagra ljus tar den ensamme och svage farväl. Ty framtiden inger inget hopp. Naturen, Norrlands rikedom bestulen